Beschoeiings- & heiwerk

Hendriks Infra B.V. is gespecialiseerd in beschoeiings- en heiwerk, wat essentiële constructies zijn binnen de civiele techniek en waterbouwkunde.

Het aanbrengen van beschoeiing wordt toegepast in verschillende situaties waar stabiliteit, erosiebeheersing en grondondersteuning nodig zijn. Beschoeiingswerk wordt niet alleen toegepast bij waterkanten, maar ook op andere locaties waar gronderosie een probleem vormt of waar steun aan de grond nodig is. Bijvoorbeeld op taluds en hellingen langs wegen.

Heiwerk is een techniek om palen of damwanden aan te brengen. Het aanbrengen van palen wordt voornamelijk toegepast bij het bouwen van funderingen voor gebouwen, bruggen, viaducten en andere infrastructurele projecten. Het aanbrengen van damwanden wordt toegepast om een tijdelijke bouwkuip te creëren of een kademuur te maken. 

Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerde hei-installaties om efficiënt en nauwkeurig heiwerk uit te voeren. Hierdoor kan de juiste diepte worden bereikt en de vereiste draagkracht voor de constructies worden gerealiseerd.

Met onze uitgebreide ervaring en expertise biedt Hendriks Infra B.V. hoogwaardige en duurzame oplossingen voor beschoeiings- en heiwerk, die essentieel zijn voor een stabiele en veilige infrastructuur langs waterkanten en bij grote bouwprojecten.

beschoeiings- en heiwerk projecten

Onze ervaring en vakmanschap stellen ons in staat om uitdagende projecten met vertrouwen aan te pakken.