Bouw- en woonrijp maken percelen
‘s-Gravenweg Rotterdam

januari 2021 – mei 2023

Het project ‘Villawijk ’s-Gravenweg’ is ontwikkeld middels samenwerking tussen projectontwikkelaar MNO-vervat, gemeente Rotterdam en VHR-bouw.
Binnen dit prestigieuze project zijn 48 half vrijstaande villa’s gerealiseerd.

Hendriks Infra B.V. heeft in opdracht van de projectontwikkelaar zowel de infrastructuurwerkzaamheden als een aanzienlijk deel van het ontwerp uitgevoerd.

Als eerste hebben we het terrein vrijgemaakt van obstakels, zoals bomen, struiken, puin en ander vuil. Daarna hebben we het terrein geëgaliseerd en indien nodig opgevuld of sloten gedempt.

Vervolgens hebben we een bouwweg aanbracht om het terrein toegankelijk te maken voor al het bouwmaterieel.

‘Nadat het uitgebreide voorbereidende grondwerk was voltooid, konden we met vertrouwen overgaan tot het vervaardigen van de funderingen.’

Nadat de woningbouwer de fundatiepalen had aangebracht, hebben wij de fundaties voor de woningen uitgegraven, fundatiebalkjes aangebracht en alles rondom aangevuld met zand.
Toen de funderingen klaar waren, hebben we 4 kelderbakken aangebracht. Dit bleek een complexe taak te zijn, vanwege de aanzienlijk hoge grondwaterstand op het terrein. Deze uitdaging vergde een nauwgezette aanpak, gezien het feit dat de kelderbakken snel en precies afgesteld en neergelaten moesten worden om opdrijven van de kelderbak te voorkomen.

Na de bouw van de woningen zijn we teruggekeerd om de infrastructuur rondom de woningen gereed te maken.
We hebben de riolering geïnstalleerd, waarbij we het vuilwaterriool aan de fundering hebben opgehangen om verzakking te voorkomen. Het ontwerp hiervoor hebben we zelf gecreëerd.
Na zorgvuldige berekeningen hebben we een geschikt gemaal geselecteerd en ontworpen. Via een gestuurde boring onder de ringvaart hebben we vervolgens het riool vanaf het gemaal aangesloten op het bestaande gemeentelijke rioolstelsel.
Het hemelwaterriool is verbonden met nabijgelegen watergangen, wat ook fungeert als een bluswaterriool. Voor dit doel hebben we speciale brandweerputten geïnstalleerd.

We hebben alle aspecten van de nutsvoorzieningen verzorgd, waaronder waterleidingen, elektriciteitskabels en telecommunicatielijnen, van het indienen van aanvragen en de communicatie met nutsbedrijven tot aan de concrete uitvoering van deze voorzieningen.
Tot slot hebben we wegen, parkeervakken, voetpaden en openbare verlichting aangelegd.