Herinrichting Huniadijk

januari 2021- april 2024

Vervangen riool en herinrichting buitenruimte.

Gedurende de afgelopen decennia is de ondergrond in IJsselmonde te Rotterdam geconsolideerd, waardoor deze steviger en compacter is geworden. Dit heeft geleid tot verzakkingen in het riool- en straatwerk. Binnen het project “Herinrichting Huniadijk” wordt de wijk rondom de Huniadijk opnieuw ingericht en opgehoogd om het maaiveld terug te brengen naar het oorspronkelijke niveau. Als onderdeel van deze herinrichting wordt het oude rioolstelsel vervangen door een nieuw dubbel rioolstelsel, bestaande uit een vuilwater- en hemelwaterriool. Daarnaast zal de bestaande verharding worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht. De werkzaamheden worden uitgevoerd in verschillende fases, waarbij rekening wordt gehouden met diverse belangen, zoals die van bewoners, woningcorporaties, ecologie, nutsbedrijven en het openbaar vervoer.

‘Het werken in een gebied met ongeveer 2500 bewoners en veel belanghebbende partijen heeft het werk, met name wat betreft de planning, uitdagend gemaakt. We hebben nauw samengewerkt met de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat het project efficiënt, veilig en naar tevredenheid van alle belanghebbenden heeft kunnen verlopen.’

Het herstelproject van de Huniadijk en de omliggende omgeving heeft een significante verbetering gebracht in het straatbeeld, de veiligheid en de toegankelijkheid. De gevaarlijke situaties veroorzaakt door verzakkingen zijn verholpen en de weg is nu veilig voor alle weggebruikers. Bovendien kunnen mensen met beperkte mobiliteit, zoals rolstoelgebruikers, nu zonder obstakels genieten van de vernieuwde omgeving. Het herstelproject is een succesverhaal dat heeft bijgedragen aan de leefbaarheid en kwaliteit van de Huniadijk en de omgeving.

De verzakkingen hadden niet alleen invloed op het straatbeeld, maar ook op de functionaliteit van het rioolsysteem. Hierdoor is er gekozen om het oude rioolsysteem te vervangen en een nieuw, dubbel rioolsysteem te installeren.
Dit dubbele rioolsysteem zorgt ervoor dat regenwater en afvalwater apart worden afgevoerd. Het schone water blijft in de omgeving en alleen het afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

 

“Dit omvangrijke en uitdagende project is een ware puzzel, bestaande uit een veelvoud aan fasen die zorgvuldig in elkaar passen.”