Projecten

bestrating

Nieuw-Vossemeer: Persleiding vervangen

Hendriks Infra heeft, in opdracht van Waterschap Brabantse Delta, een cruciale persleiding vervangen in het tracé tussen het centrum van Nieuw-Vossemeer en de rioolwaterzuivering van Nieuw-Vossemeer.

Rotterdam:renovatie Hudsonplein

In Rotterdam, op het historische Hudsonplein in Delfshaven, heeft Hendriks Infra B.V. in opdracht van de gemeente Rotterdam een indrukwekkende reconstructie van het collecteurriool uitgevoerd.

aansluiting gemaal

Rotterdam: Wolphaertsbocht

Dit specialistische werk omvatte de vervanging van circa 130 meter Ø1000 riool en de vernieuwing van de aansluiting van het vuilwaterriool op het gemaal.

Rotterdam: Herinrichting Huniadijk

Het vervangen van het oude rioolsysteem door een dubbel rioolsysteem is een essentieel onderdeel van het herstelproject van de Huniadijk en de omgeving.

Botlek: aanbrengen grind in bouwdok Damen Verolme

Het grind wordt in gecontroleerde lagen aangebracht, waarbij elke laag zorgvuldig wordt geëgaliseerd en gecomprimeerd. Door het grind stevig aan te drukken, wordt een solide basis gecreëerd.

Roosendaal: Herinrichting Tolbergcentrum

In opdracht van gemeente Roosendaal zijn we begonnen met de herinrichting van het openbaar gebied rondom winkelcentrum Tolberg.

Rotterdam: Bouw-en woonrijp maken percelen 's Gravenweg

Bij deze cruciale en veelomvattende taak wordt een ruw en onontwikkeld terrein getransformeerd tot een levendige en harmonieuze gemeenschap, waarin alle aspecten zorgvuldig worden vormgegeven en geïntegreerd.