Certificeringen

Hendriks Infra B.V. neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De punten People, Planet en Profit zijn verankerd in ons beleid en maken structureel deel uit van onze lange termijn strategie. Mede gelet op de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de (mogelijke) wensen van veel van onze opdrachtgevers heeft Hendriks Infra B.V. het certificaat CO2-Prestatieladder niveau 5 behaald.

Het VCA**-certificaat toont aan dat Hendriks Infra B.V. een gevorderd veiligheidsbeheersysteem heeft geïmplementeerd en zich inzet voor de veiligheid en gezondheid van zowel medewerkers als klanten. We voldoen aan de geavanceerdere eisen van de VCA-normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Als ISO 9001-gecertificeerd bedrijf heeft Hendriks Infra B.V. een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem opgezet dat voldoet aan de vereisten van de norm. Dit betekent dat wij processen hebben geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten consistent voldoen aan de eisen van klanten en aan de relevante wettelijke voorschriften. We hebben deze procedures vastgelegd en documentatie beheerd om een gestructureerde aanpak van kwaliteitsmanagement te waarborgen.

Hendriks Infra B.V. is gecertificeerd volgens de BRL SIKB 7000-standaard. Dit houdt in dat het bedrijf voldoet aan de eisen en richtlijnen die zijn vastgesteld voor de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.
Het certificaat toont aan dat Hendriks Infra B.V. beschikt over de vereiste kennis, ervaring en processen om op een professionele en veilige manier bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem uit te voeren.