Co2- Prestatieladder

Hendriks Infra B.V. neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De punten People, Planet en Profit zijn verankerd in ons beleid en maken structureel deel uit van onze lange termijn strategie. Mede gelet op de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de (mogelijke) wensen van veel van onze opdrachtgevers heeft Hendriks Infra B.V. het certificaat CO2-Prestatieladder niveau 5 behaald.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven ondersteunt bij het verminderen van CO2-uitstoot. Zowel binnen de bedrijfsvoering, projecten als in de keten zijn er aanzienlijke mogelijkheden voor energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Het hoofddoel van de ladder is om bedrijven te stimuleren om zowel hun eigen CO2-uitstoot als die van hun leveranciers te kennen, en voortdurend te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van hun bedrijfsvoering en projecten te verminderen. De ladder stimuleert bedrijven actief om deze maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bevordert tevens het transparant delen van verworven kennis. Het moedigt bedrijven aan om samen te werken met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden om gezamenlijk mogelijkheden te verkennen voor verdere vermindering van de uitstoot.