Renovatie Hudsonplein

April 2023 – oktober 2023

In Rotterdam, op het historische Hudsonplein in Delfshaven, heeft Hendriks Infra B.V. in opdracht van de gemeente Rotterdam een indrukwekkende reconstructie van het collecteurriool uitgevoerd.

Bij een grondige inspectie in juni 2022 kwam ernstige schade aan het collecteurriool aan het licht. Door de aanwezige trambaan en het aanhoudende verkeer was het onmogelijk om het riool traditioneel uit te graven en te vervangen.

Het bestaande betonnen collecteurriool was ernstig aangetast en dreigde in te storten. Om deze problemen aan te pakken, hebben we in een bouwteam, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, besloten om het collecteurriool te renoveren door nieuwe GVK-buizen in de bestaande leiding te schuiven. Een innovatief railsysteem, speciaal ontwikkeld voor dit project, maakte het mogelijk om lange afstanden te overbruggen, buis voor buis.

 

Om te voorkomen dat brokstukken van de bestaande betonnen buis de nieuwe buizen zouden beschadigen, hebben we ter bescherming een schuimlaag aangebracht tussen de oude en de nieuwe buizen.

Vervolgens zijn op het collecteur zijaansluitingen gelamineerd, waaraan we pendelbuizen hebben bevestigd, waardoor toekomstige zettingsverschillen kunnen worden opgevangen.

De samenwerking tussen Hendriks Infra en de Gemeente Rotterdam was uiterst effectief. Het resultaat van het project is indrukwekkend en onderstreept het belang van samenwerking en innovatie bij het aanpakken van complexe infrastructuuruitdagingen in stedelijke gebieden.