Specialistisch rioolwerk

Met een schat aan ervaring en expertise biedt het bedrijf oplossingen voor complexe rioleringsproblemen en infrastructuuruitdagingen.

Naast de gangbare werkzaamheden zoals rioolrenovatie, grondwaterbeheer, rioolinspectie en groot leidingwerk, bieden wij ook complexe en innovatieve rioleringsoplossingen aan.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Riool in riool: Deze innovatieve techniek omvat het aanbrengen van een nieuwe rioleringsbuis binnen een bestaande, beschadigde leiding, waarna de holle ruimte wordt volgeschuimd voor versteviging. Dit proces minimaliseert de noodzaak van uitgraven en vervangen van volledige secties, waardoor de verstoring van de omgeving en de kosten worden verminderd. Het nieuwe binnenste riool biedt structurele versterking en verlengt de levensduur van de bestaande leiding.

Nieuwe aansluitingen op grote gemalen: Grote gemalen zijn essentiële onderdelen van rioleringsnetwerken, die afvalwater en regenwater verzamelen en verpompen. Bij de aanleg van nieuwe aansluitingen op deze gemalen zorgen wij voor een naadloze aansluiting.

Realistatie pompgemalen: Dit omvat het leveren en aanbrengen van pompgemalen, inclusief plaatsen, installeren en bedrijfsvaardig opleveren. Hierbij wordt tevens een besturingssysteem bijgeleverd voor een effectieve waterstroom.

Pendelbuizen aanbrengen: Deze buizen kunnen pendelen tussen een gefundeerd riool of collecteurriool en een gewoon riool wat niet op palen staat. De pendelbeweging voorkomt dat de buis afbreekt.

Collecteurriool: Een collecteurriool is een hoofdriool dat meerdere zijdelingse leidingen of vertakkingen verbindt en het afvalwater naar een behandelingsinstallatie transporteert. Hendriks Infra B.V. is bedreven in het uitvoeren van werkzaamheden in collecteurriolen, waaronder reininging en renaovatie alsmede het maken van afstoppingen, waarbij rekening wordt gehouden met hydraulische berekeningen. 

Ons ervaren team van professionals streeft ernaar om duurzame en effectieve oplossingen te bieden voor uiteenlopende rioleringsuitdagingen, wat bijdraagt aan een veilige en gezonde leefomgeving voor gemeenschappen en bedrijven.

Rioolwerk projecten

Hendriks Infra B.V. is een vooraanstaand bedrijf in de grondwerksector, bekend om zijn expertise in verschillende rioolwerkdiensten. Met jarenlange ervaring levert Hendriks Infra B.V. hoogwaardig rioolwerk voor diverse projecten.