Herinrichting Tolbergcentrum

maart 2023- augustus 2023

Herinrichting buitenruimte.


De herinrichting van het openbare gebied rondom winkelcentrum Tolberg wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Roosendaal. Het project “Herinrichting Tolbergcentrum” omvat de herstructurering van de noordkant, oostkant en zuidkant van het winkelcentrum. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid van het winkelcentrum te waarborgen. Zo worden er tijdelijke in- en uitritten aangelegd om de parkeerplaatsen aan de noordkant toegankelijk te houden.
Bestaande verharding, zoals fietspaden, voetgangersgebieden en parkeerplaatsen, wordt verwijderd en vervangen. Nieuwe fietspaden, pleinen en wandelpaden met groenvoorzieningen worden gecreëerd om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken.

Door de herinrichting van het openbare gebied wordt beoogd de functionaliteit, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van het Tolbergcentrum te verbeteren. 

‘De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid van het winkelcentrum tijdens de uitvoering te waarborgen.’

Een van de opvallende verbeteringen is de creatie van een nieuw plein tussen de school en de gymzaal. Dit levendige plein is voorzien van prachtige groenvoorzieningen, comfortabele zitelementen en handige fietsnietjes om fietsen veilig te kunnen stallen. Het plein biedt een aangename ruimte voor ontspanning en ontmoeting.

Gemeente Roosendaal heeft gekozen om de parkeervakken in molenwiekverband aan te brengen. Hierbij zijn oude bestratingsmaterialen hergebruikt.
Het molenwiek verband biedt diverse voordelen. Het is visueel aantrekkelijk, duurzaam en sterk, met een gelijkmatige verdeling van belasting, waardoor verzakking en spoorvorming worden verminderd. Het patroon maakt reparaties eenvoudig en bevordert de waterafvoer.