VCA**

Bij Hendriks Infra B.V. staat veiligheid, gezondheid en milieu hoog in het vaandel. Als bewijs van ons toewijding aan deze waarden, zijn we trots om te vermelden dat we VCA**-gecertificeerd zijn.

Wat betekent dit voor ons bedrijf?

Ten eerste hebben we een uitgebreid veiligheidsbeheersysteem dat de betrokkenheid van ons managementteam en de communicatie naar al onze medewerkers waarborgt. Dit stelt ons in staat om risico’s te identificeren, te beoordelen en te beheersen op een gestructureerde manier.

Ten tweede hebben we geavanceerde risicobeheersingssystemen geïmplementeerd. We voeren gedetailleerde risicoanalyses uit voor de taken die we uitvoeren en implementeren passende beheersmaatregelen om de risico’s tot een minimum te beperken. Of het nu gaat om het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het installeren van veiligheidsvoorzieningen of het verstrekken van gerichte veiligheidstraining, we zorgen ervoor dat onze medewerkers veilig werken.

Ten derde hebben we een sterke focus op training en instructie. We zorgen ervoor dat al onze medewerkers de nodige training en instructies ontvangen met betrekking tot veilig werken en het omgaan met risico’s en gevaren op de werkplek. Door hun bewustzijn en competentie te vergroten, creëren we een veilige werkomgeving voor iedereen.

Tot slot streven we naar continue verbetering. We registreren en evalueren voortdurend gegevens met betrekking tot incidenten, ongevallen en verbeterpunten. Deze informatie stelt ons in staat om gerichte maatregelen te nemen om de veiligheid en prestaties te verbeteren, zodat we altijd kunnen streven naar het hoogste niveau van veiligheid op al onze projecten.