Vervangen persleiding Nieuw-Vossemeer

September 2023 – April 2024

Hendriks Infra heeft, in opdracht van Waterschap Brabantse Delta, een cruciale persleiding vervangen in het tracé tussen het centrum van Nieuw-Vossemeer en de rioolwaterzuivering van Nieuw-Vossemeer. Het totale te vervangen leidingtracé besloeg een lengte van circa 1 kilometer. Om overlast voor de omgeving te minimaliseren is ervoor gekozen het project op te delen in vier fases. Per fase werd de leiding een voor een dagdeel buiten bedrijf gesteld en m.b.v. zuigauto’s werd toch de afvoer van rioolwater gegarandeerd. Tijdens de buitenbedrijfstelling werd het te vervangen persleidingdeel losgekoppeld, vervolgens werd de persleiding aangesloten op een tijdelijke leiding welke vantevoren was klaargelegd en daarna werd de persleiding weer in bedrijf gesteld. De nieuwe persleiding is vervaardigd uit PE Ø250 buizen die ter plaatse nauwkeurig en vakkundig aan elkaar zijn bevestigd door middel van spiegellassen.

Voor de vervanging van de persleiding was het noodzakelijk om de bovenliggende elementenverharding grotendeels te verwijderen. Uiteindelijk is, in overleg met de gemeente Steenbergen, besloten om over een groot deel van het tracé de verharding volledig te vernieuwen en nieuw bestratingsmateriaal aan te brengen. Hiermee hebben wij in overleg met Waterschap Brabantse Delta en Gemeente Steenbergen werk met werk gemaakt. Daarnaast liep het tracé van de persleiding in de eerste fase voor de inrit van een camping, in de derde fase voor de inrit van de brandweer en in laatste fase door het stedelijk gebied en tuinen van diverse bewoners van Nieuw Vossemeer. Door de bewoners en belanghebbenden vanaf hetbegin bij het project te betrekken en hen naar behoren in te lichten is er vanuit de omgeving draagvlak ontstaan waardoor wij de werkzaamheden naar behoren hebben kunnen uitvoeren.