BRL SIKB 7000

Hendriks Infra B.V. is trots om te kunnen vermelden dat we beschikken over het prestigieuze BRL SIKB 7000-certificaat, waarin de BRL 7001 en BRL 7004 protocollen zijn opgenomen. Dit certificaat bevestigt dat ons bedrijf voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen en richtlijnen voor de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.

  • Kwaliteitsmanagementsysteem: Bij Hendriks Infra B.V. hanteren we een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van het BRL SIKB 7000-certificaat. Dit systeem zorgt ervoor dat onze processen gecontroleerd en gestructureerd worden uitgevoerd, met voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering.
  • Competentie van medewerkers: Onze medewerkers beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en ervaring om bodemsaneringen en ingrepen in de (water)bodem succesvol uit te voeren. We investeren in de opleiding, training en certificering van ons personeel, zodat ze altijd up-to-date zijn met de nieuwste ontwikkelingen en technieken in ons vakgebied.
  • Technische eisen: Bij Hendriks Infra B.V. voldoen we aan de strenge technische eisen die gesteld worden aan bodemsaneringen en ingrepen in de (water)bodem. We volgen richtlijnen en protocollen voor bodemonderzoek, saneringsstrategieën, uitvoering van werkzaamheden en monitoring en evaluatie van resultaten. Dit waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze projecten.
  • Veiligheid en gezondheid: De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers staan bij Hendriks Infra B.V. altijd voorop. We identificeren en beheersen risico’s, zorgen voor een veilige werkomgeving en zorgen ervoor dat onze medewerkers over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken. We voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid.

Het behalen van het BRL SIKB 7000-certificaat toont aan dat Hendriks Infra B.V. een betrouwbare partner is voor bodemsaneringen en ingrepen in de (water)bodem. We streven altijd naar de hoogste kwaliteit en veiligheid in ons werk, en ons certificaat onderstreept dit engagement.