MVO en CO2 DOCUMENTEN

CO2-PRESTATIELADDER – HENDRIKS INFRA B.V.

Hendriks Infra B.V. neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
De punten People, Planet en Profit zijn verankerd in ons beleid en maken structureel deel uit van onze lange termijn strategie.
 Mede gelet op de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de (mogelijke) wensen van veel van onze opdrachtgevers heeft Hendriks Infra B.V. het certificaat CO2-Prestatieladder niveau 5 behaald. Voor meer informatie zie deze link

WAT IS DE CO2-PRESTATIELADDER?

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

DOELSTELLINGEN

De doelstelling van Hendriks Infra B.V. is het onderhouden van een continu verbeterproces binnen de organisatie m.b.t. de kwaliteit van de activiteiten, veiligheid, gezondheid, milieudoelstellingen en CO2-reductie. Dit is vastgelegd in de Beleidsverklaring. Wat betreft het energie gebruikt hebben we de volgende milieu doelstellingen.
Aanvullend onze footprint.

COMMUNICATIE

Om deze doelstellingen te realiseren zullen we actief moeten communiceren met onze medewerkers
en andere belanghebbenden. Hiertoe is het Communicatieplan opgesteld.

Dit niet alleen omdat andere partijen hiervan moeten weten, maar ook omdat Hendriks Infra B.V. de dialoog aan wil gaan met anderen in de sector en deel wil nemen aan initiatieven, zie deelname keteninitiatief, teneinde de uitstoot van CO2 te verlagen.

Documenten algemeen

Certificaten

Certificaten